Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Stolní počítače a monitory
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2023 09:09:59
Číslo jednací ve SpSl UM/7200/2023-7
ID ve SpSl EZAKZ230057623
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4

Vážení,

Jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně, vám oznamuji, že bylo vydáno Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, které reaguje na vznesené dotazy. Jeho součástí je i aktualizovaná technická specifikace a informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
administrátor veřejné zakázky
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- A5_Vysvětlení zadávací dokumentace_3.pdf (808.29 KB)
- A5i_Příloha č.1-Technická specifikace_PC_MON_aktualizace.xlsx (24.08 KB)