Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Stolní počítače a monitory
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2023 09:46:16
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - Aktualizace sdělení

Aktualizace sdělení č. 2, kde je chybou při psaní uvedeno datum prodloužení termínu pro podání nabídek. Správné datum, které je uvedeno i na profilu zadavatele E-ZAK je 9. 6. 2023.

S podzravem

Bc. Zdeněk Bartl
administrátor veřejné zakázky
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- A4_Sdělení zadavatele_2_aktual.pdf (632.00 KB)