Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení – Stolní počítače a monitory
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2023 09:41:04
Číslo jednací ve SpSl UM/7200/2023-5
ID ve SpSl EZAKZ230057474
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace - Sdělení zadavatele

Vážení,

jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně, vám oznamuji, že bylo uveřejněno Sdělení zadavatele č. 2, kterým se prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Zároveň zadavatel konstatuje, že v blízké budoucnosti zodpoví předložené dotazy formou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uveřejněnou na profilu zadavatele E-ZAK.

S pozdravem

Bc. Zdeněk Bartl
administrátor veřejné zakázky
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- A4_Sdělení zadavatele_3.pdf (631.00 KB)