Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce bytové jednotky - Žabčice
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2023 15:05:16
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, ve kterém reaguje na dotazy ze dnů 5. - 10. 5. 2023. Znění dotazů byla výslovně převzata.
Současně Zadavatel upozorňuje, že vzhledem ke zpřesnění Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 5. 2023 do 10:00 hodin.


Přílohy
- A10_Vysvětlení_zadávací _dokumentace_4.pdf (922.36 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby