Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pěstební činnosti č. 23001
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2023 14:57:50
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že 10. 05. 2023 byla uzavřena smlouva s ŽIFRA-LES s.r.o., Žďár 132, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO: 097 39 734 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek