Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka nábytku pro SKM MENDELU – Tauferovy koleje
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2023 11:29:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Zadavatel žádá dodavatele, aby vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- A13_vysvětlení_ZD_č.3.pdf (258.83 KB)