Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava části účelové komunikace Ořešínská
Odesílatel Martina Katonová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2023 16:27:10
Číslo jednací ve SpSl UM/2597/2023-19
ID ve SpSl EZAKZ230057153
Předmět Oznámení o zrušení výběrového řízení

Vážení dodavatelé,

tímto Vám oznamuji zrušení výběrového řízení s názvem Oprava části účelové komunikace Ořešínská.

Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

S pozdravem

Mgr. Martina Katonová

Mendelova univerzita v Brně
Odbor veřejných zakázek a nákupu
Oddělení administrace veřejných zakázek
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Te.: +420 545 135 257


Přílohy
- C1_Rozhodnutí_a_Oznámení_o_zrušení_sMK.pdf (249.49 KB)