Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka nábytku pro SKM MENDELU – Tauferovy koleje
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2023 13:47:53
Číslo jednací ve SpSl UM/4753/2023-13
ID ve SpSl EZAKZ230057147
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- A10_vysvětlení_ZD_č.2.pdf (833.47 KB)