Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Osobní automobil pro projekt LIFE - II
Odesílatel Martina Katonová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.04.2023 17:07:58
Číslo jednací ve SpSl UM/4218/2023-3
ID ve SpSl EZAKZ230056931
Předmět Výzva k podání nabídky - VZ Osobní automobil pro projekt LIFE - II

Dobrý den,

zasíláme vám výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: Osobní automobil pro projekt LIFE - II.

V příloze vám zasíláme kompletní zadávací dokumentaci, kterou rovněž najdete na profilu zakázky zde: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6328.html

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 5. 2023 v 10:00.

S pozdravem

Martina Katonová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : martina.katonova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 257


Přílohy
- A1_Výzva k podání nabídek_final_Osobní automobil pro projekt LIFE II_final.pdf (256.80 KB)
- A1i_Příloha č. 1_Technická specifikace.xlsx (13.83 KB)
- A1i_Příloha č. 2_Kupní smlouva_final.docx (170.18 KB)
- A1i_Píloha č. 3_Čestné prohlášení_final.docx (133.27 KB)
- A1i_Příloha č. 4_Krycí list nabídky_final.docx (120.04 KB)