Received message - other

Procurement procedure Kopie: Pěstební činnosti č. 13165
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 21.02.2023 12:50:42
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o výběru dodavatele

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 21. 02. 2023 byla uzavřena smlouva s Mykhaylo Melesh, Křtiny 90, 679 05 Křtiny, IČO: 269 62 632 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek