Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup osobního automobilu pro potřeby Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2023 10:29:53
Číslo jednací ve SpSl UM/469/2023-7
ID ve SpSl EZAKZ230055446
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze je obsaženo vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

S pozdravem
Mgr. Jan Lízal


Přílohy
- A4_vysvětlení_ZD_č. 2.pdf (508.18 KB)