Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup odborné literatury 012023 - rozděleno na části 1 a 2
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2023 10:00:43
Číslo jednací ve SpSl UM/1528/2023-3
ID ve SpSl EZAKZ230055419
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení adresáti,

v přiloženém souboru zasílám výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup odborné literatury 012023 - rozděleno na části 1 a 2“, zveřejněnou na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6254.html

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
Administrátor veřejné zakázky
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- 01 Výzva k podání nabídek literatura 012023.pdf (512.57 KB)