Received message - invitation

Procurement procedure Nákup osobního automobilu pro potřeby Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Sender Jan Lízal
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 08.02.2023 14:52:34
Reference number in the filing service UM/469/2023-3
Identifier in filing service EZAKZ230055417
Subject Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
jménem zadavatele - Mendelova univerzita v Brně - vám sděluji, že výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace je uveřejněna na adrese https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6217.html.

S pozdravem
Mgr. Jan Lízal