Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup osobního automobilu pro potřeby Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Odesílatel Jan Lízal
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2023 14:52:34
Číslo jednací ve SpSl UM/469/2023-3
ID ve SpSl EZAKZ230055417
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
jménem zadavatele - Mendelova univerzita v Brně - vám sděluji, že výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace je uveřejněna na adrese https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_6217.html.

S pozdravem
Mgr. Jan Lízal