Received message - other

Procurement procedure Pěstební činnosti č. 13164
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 07.02.2023 13:56:19
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 07. 02. 2023 byla uzavřena smlouva s LESMARKA s.r.o., 671 33 Mikulovice 276 IČO: 071 17 973 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek