Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb obj. A - klimatizace
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2023 17:32:25
Číslo jednací ve SpSl UM/6999/2022-15
ID ve SpSl EZAKZ230055068
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel zasílá Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh:

- Aktualizovaná Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr;

- Aktualizovaný dokument „D1.4.1 Soupis výkonů“, který je součástí složky „D1.4 CHLAZENÍ“ v části „01 DPS“ přílohy zadávací dokumentace „Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby“;

- Aktualizovaná Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a o vázanosti zadávacími podmínkami


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.2.pdf (742.26 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_AKTUALIZACE 23.1.2023.xlsx (161.75 KB)
- D1.4.1 Soupis výkonů.pdf (172.92 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace a o vázanosti zadávacími podmínkami_AKTUALIZACE 23.1.2023.docx (60.26 KB)