Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce chodeb obj. A - klimatizace
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2023 17:52:10
Číslo jednací ve SpSl UM/6999/2022-12
ID ve SpSl EZAKZ230054807
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zasílá Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně přílohy: Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_AKTUALIZACE dne 11.1.2023.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.1.pdf (734.54 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr_AKTUALIZACE 11.1.2023.xlsx (161.46 KB)