Received message - other

Procurement procedure Pěstební činnosti č. 13301
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 05.01.2023 08:51:58
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 04. 01. 2023 byla uzavřena smlouva s Mykhaylo Melesh, Křtiny 90, 679 05 Křtiny, IČO: 269 62 632 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek