Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 13155
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2022 08:12:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 22. 12. 2022 byla uzavřena smlouva s KOMERSAL TEAM s.r.o., K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČO: 627 43 597 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek