Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 42361
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2022 14:25:21
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 06. 10. 2022 byla uzavřena smlouva s KODIAK Timber s.r.o., Za Alejí 1017, 686 06 Uherské Hradiště, IČO: 086 79 703 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek