Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 0232022 Dodávka notebooků pro Ú114-opakování
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.08.2022 13:40:41
Číslo jednací ve SpSl UM/13490/2022-6
ID ve SpSl EZAKZ220051547
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
Dnes bylo uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace 1, kterým zadavatel reaguje na dotaz dodavatele ze dne 26. 8. 2022. Zadavatel vydal aktualizovanou technickou specifikaci a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 9. 2022 do 9:00 hod.

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
Administrátor veřejné zakázky
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- 07 Vysvětlenéí zadávací dokumentace 1.pdf (563.72 KB)
- 07 Příloha č.1 - technická specifikace 0232022_AKTUALIZACE.xlsx (20.53 KB)