Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf - rozděleno na části
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.07.2022 16:38:10
Číslo jednací ve SpSl UM/7353/2022-20
ID ve SpSl EZAKZ220051108
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel vydává vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, kterým se mimo jiné prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 22. 7. 2022 v 10:00 hod. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Podrobnosti viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a aktualizované přílohy č. 1a a 1b. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě svých nabídek použili aktualizované přílohy 1a a 1b, verze k 12.7.2022.


Přílohy
- A6_vysvetleni_ZD_c.2.pdf (279.50 KB)
- A6i_priloha_c.1a_technicka_specifikace_cast_1_akt.verze_k_12.7.2022.xlsx (19.00 KB)
- A6i_priloha_c.1b_technicka_specifikace_cast_2_akt.verze_k_12.7.2022.xlsx (19.61 KB)