Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 32065
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2022 08:36:03
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 20. 06. 2022 byla uzavřena smlouva s KODIAK Timber s.r.o., Za Alejí 1017, 686 06 Uherské Hradiště, IČO: 086 79 703 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek