Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pěstební činnosti č. 72000
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2022 07:49:16
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 01. 06. 2022 byla uzavřena smlouva s ŽIFRA-LES s.r.o., 679 02 Žďár 132, IČO: 097 39 734 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek