Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 22016
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2022 10:36:34
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 04. 05. 2022 byla uzavřena smlouva s Eduard Filka, 664 32 Vranov 32, IČO: 756 51 076 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek