Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pěstební činnosti č. 22152
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2022 13:11:45
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 29. 04. 2022 byla uzavřena smlouva s ŽIFRA-LES s.r.o., Žďár 132, 679 05 Rájev - Jestřebí, IČO: 097 39 734 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek