Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 1022022 Dodávka stolních počítačů s příslušenstvím pro učebny PEF
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2022 10:00:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Dnes bylo na profilu zadavatele (https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5735.html) v záložce Veřejné dokumenty uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace, kde zadavatel reaguje a dotazy dodavatele. Přesné znění dotazů a odpovědi zadavatele naleznete v daném dokumentu.
Zadavatel v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace vydal aktualizovanou technickou specifikaci a prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 22. 4. 2022 do 9:00 hodin.

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
administrátor veřejné zakázky
Odbor veřejných zakázek a nákupu
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- 06 Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_1.pdf (752.39 KB)
- 06 Příloha č. 1 - Technická specifikace 1022022 - AKTUALIZACE.xlsx (23.10 KB)