Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Předběžné tržní konzultace - Minerální krmné směsi
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2022 13:09:08
Číslo jednací ve SpSl UM/4209/2022-5
ID ve SpSl EZAKZ220049237
Předmět Sraz účastníků Předběžných tržních konzultací

Vážení dodavatelé,

předběžné tržní konzultace se uskuteční dne 23. 03. 2022 od 9:00 hod. v sídle zadavatele Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno. Zástupci dodavatele se před stanovenou hodinou dostaví před hlavní vchod do budovy A (rektorát), kde budou vyzvednuti zástupcem Odboru veřejných zakázek a nákupu.

S pozdravem,

Bc. Zdeněk Bartl
Administrátor veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně
Tel.: +420 778 887 457
E-mail: zdenek.bartl@mendelu.cz