Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pěstební činnosti č. 22161
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2022 13:07:59
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 03. 03. 2022 byla uzavřena smlouva s Petr Slouka, Němčice 54, 679 51 Němčice, IČO: 755 43 389 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek