Received message - other

Procurement procedure Těžební činnosti č. 12167
Sender Jiří Šilhánek
Sender organization Mendelova univerzita v Brně [CRN: 62156489]
Recipient All (including public)
Date 30.12.2021 12:15:14
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 28. 12. 2021 byla uzavřena smlouva s Martin Sieklik, 756 43 Kelč 388, IČO: 743 17 334 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek