Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 12155
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2021 21:37:50
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 23. 12. 2021 byla uzavřena smlouva s Josef Zavadil, 798 62 Rozstání 197, IČO: 468 89 001 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek