Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 12165
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2021 10:07:15
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
jménem zadavatele, jímž je Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Vám oznamuji, že dne 21. 12. 2021 byla uzavřena smlouva s Nemus factum s.r.o., Dunajská 187, 625 00 Brno, IČO: 292 27 275 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek