Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka tří osobních vozidel pro potřeby ŠLP Křtiny
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2021 14:45:50
Číslo jednací ve SpSl UM/24547/2021-9
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- A3_vysvětlení_ZD_č.1.pdf (772.89 KB)