Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla
Odesílatel Jana Hradská
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2021 10:09:49
Předmět Výzva

Oznamujeme Vám zahájení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla".
S pozdravem


Přílohy
- Výzva.pdf (391.81 KB)
- Příl. A Obchodni podminky - Navrh smlouvy - final.docx (69.63 KB)
- Příloha B1_Technicka specifikace predmetu smlouvy.docx (32.19 KB)
- Příloha B2_Seznam míst a energetických zařízení.xls (44.50 KB)
- Příloha B3_Seznam meridel pro odecty_JAK.xls (27.00 KB)
- Příloha B4_Přehled posledních revizí a zkoušek.xlsx (14.15 KB)
- Příloha B5_Soupis filtrů VZT.xlsx (13.46 KB)
- Příl. C_Tabulka pro výpočet nabídkové ceny.xlsx (10.01 KB)