Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka fotografického vybavení pro učebnu Q04
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2021 15:35:05
Číslo jednací ve SpSl UM/23871/2021-14
Předmět Výzva k podání nabídek - Dodávka fotografického vybavení pro učebnu Q04

Dobrý den,

jménem zadavatele, kterým je Mendelova univerzita v Brně, Vám zasíláme Výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: Dodávka fotografického vybavení pro učebnu Q04.

V příloze vám zasíláme kompletní zadávací dokumentaci, kterou rovněž najdete veřejně přístupnou na profilu zakázky zde: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5418.html

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 10. 2021 v 10:00

Zadavatel upozorňuje, že veřejná zakázka není rozdělena na části a je nutné podat nabídku na celý rozsah zakázky specifikovaný v jednotlivých Přílohách č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g a 1h.

S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (428.41 KB)
- Příloha č. 1a - Technicka_specifikace.xlsx (14.04 KB)
- Příloha č. 1b - Technicka_specifikace.xlsx (14.07 KB)
- Příloha č. 1c - Technicka_specifikace.xlsx (13.38 KB)
- Příloha č. 1d - Technicka_specifikace.xlsx (13.92 KB)
- Příloha č. 1e - Technická specifikace.xlsx (11.93 KB)
- Příloha č. 1f - Technicka_specifikace.xlsx (12.78 KB)
- Příloha č. 1g - Technicka_specifikace.xlsx (12.17 KB)
- Příloha č. 1h - Technicka_specifikace.xlsx (12.92 KB)
- Příloha č. 2 - Krycí list nabídky.docx (137.39 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění způsobilosti.docx (42.85 KB)
- Příloha č. 4 - Obchodni podminky_kupni smlouva.doc (384.50 KB)