Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 082021 Dodávka odborných časopisů, předplatné na rok 2022
Odesílatel Zdeněk Bartl
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2021 10:02:09
Číslo jednací ve SpSl UM/24162/2021-3
Předmět Výzva

Vážení adresáti,

v přiloženém souboru zasíláme výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka odborných časopisů 082021, předplatné na rok 2022“, zveřejněnou na profilu zadavatele https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5420.html

S pozdravem

Bc. Zdeněk Bartl
Administrátor veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- 02 Výzva k podání nabídek časopisy 2022.pdf (460.55 KB)