Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mobilní terminál s integrovanou čtečkou čárového kódu
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.09.2021 15:41:42
Číslo jednací ve SpSl UM/19891/2021-12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
tímto vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v rámci předmětné veřejné zakázky, kterým se mj. prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 13. 9. 2021 v 10:00 hod. Samotné vysvětlení zadávací dokumentace včetně aktualizovaných obchodních podmínek jsou přílohami této zprávy.
Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je aktualizovaná verze obchodních podmínek (k 1. 9. 2021). Při přípravě svých nabídek prosím použijte tuto aktualizovanou verzi.


Přílohy
- A3_vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c.1.pdf (769.15 KB)
- A3i_priloha_c.4_obchodni_podminky_kupni_smlouva_aktualizace_k_1.9.2021.docx (77.02 KB)