Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 31115
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2021 18:26:22
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
zadavatel oznamuje, že dne 24. 08. 2021 byla uzavřena smlouva s Vladimír Slouka, Zborovecká 40, 678 01 Blansko, IČO: 404 13 012 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek