Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř bilance živin v agrosystému – rozděleno na části
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2021 14:59:53
Číslo jednací ve SpSl UM/18581/2021-14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
zadavatel tímto na základě vlastního rozhodnutí vydává vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které má formu sdělení zadavatele.
Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejnění aktualizovaných příloh č. 2 - 5 (tedy technických specifikací částí č. 2, 3, 4 a 5), kde došlo k odemknutí zamknuté buňky C4.
Zadavatel současně rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek o týden, tedy do 26. 8. 2021 v 10:00 hod. Otevírání nabídek se uskuteční dne 26. 8. 2021 bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě svých nabídek použili tyto aktualizované přílohy č. 2, 3, 4 a 5, verze k 17. 8. 2021.


Přílohy
- A2_sdeleni_zadavatele_c.1.pdf (566.60 KB)
- A2i_část_2_Příloha_č.2_analyzátorN2O_Technicka_specifikace - aktualizace 17.8.2021.xlsx (12.29 KB)
- A2i_část_3_Příloha_č.3_spektrofotometr_Technicka_specifikace - aktualizace 17.8.221.xlsx (11.38 KB)
- A2i_část_4_Příloha_č.4_mraznička_Technicka_specifikace - aktualizace 17.8.2021.xlsx (11.19 KB)
- A2i_část_5_Příloha_č.5_mlýn_Technicka_specifikace - aktualizace 17.8.2021.xlsx (11.33 KB)