Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka propagačních materiálů pro ESF 2022 – rozděleno na části
Odesílatel Václav Ostrovský
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2021 12:27:19
Číslo jednací ve SpSl UM/15113/2021-14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den vážení dodavatelé,
zadavatel tímto uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k předmětné veřejné zakázce.
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bylo vydáno na základě žádosti dodavatele.
Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná příloha č. 1c - technická specifikace části č. 3 - různé propagační předměty - verze k 12. 8. 2021.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě svých nabídek použili aktualizovanou verzi výše uvedené předmětné přílohy.


Přílohy
- A3_vysvetleni_ZD_c.1.pdf (767.92 KB)
- A3i_část_3_Příloha č. 1c - Technická specifikace různé -aktualizovaná verze k 12.8.2021.xlsx (14.42 KB)