Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 31168
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2021 10:06:07
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
zadavatel oznamuje, že dne 11. 08. 2021 byla uzavřena smlouva s Kamila Kocmanová, 679 05 Bukovina 125, IČO: 080 35 474 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek