Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžné tržní konzultace - Zajištění úklidových služeb pro VÚ ICV MENDELU
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2021 15:28:40
Číslo jednací ve SpSl UM/18349/2021-3
ID ve SpSl EZAKZ210044050
Předmět Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci

Vážený dodavateli,

Jménem zadavatele, kterým je Mendelova univerzita v Brně, sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489, si Vás dovoluji pozvat k účasti na předběžných tržních konzultacích ve analogicky smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které se budou konat v souvislosti s přípravou veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidových služeb pro VÚ ICV MENDELU“.

Podrobnosti o konání PTK najdete v pozvánce, která je přílohou této zprávy a na profilu zadavatele EZAK https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5194.html

Děkuji za spolupráci


S pozdravem

Ing. Mgr. Kateřina Baráková
Oddělení administrace veřejných zakázek
Mendelova univerzita v Brně


Přílohy
- Pozvánka k účasti na předběžných trřních konzulatcích_úklid.pdf (368.88 KB)


Spisová služba doposlat el. obraz/přílohy do spisové služby el. obraz/přílohy přeneseny do spisové služby jiným způsobem