Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení 2021- rozděleno na části
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2021 14:41:11
Číslo jednací ve SpSl UM/13196/2021-20
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, kterým byla provedena změna zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto sdělení na vědomí.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (862.96 KB)
- A1i_Příloha_č.1_technická_specifikace_aktualizovaná_28.6.xlsx (32.91 KB)