Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup odborné literatury 052021 - rozděleno na části 1 a 2
Odesílatel Klára Štiasna
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2021 14:00:31
Číslo jednací ve SpSl UM/15062/2021-3
Předmět Výzva

Vážení adresáti,

v přiloženém souboru zasílám výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup odborné literatury 052021 - rozděleno na části 1 a 2“, zveřejněnou na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5100.html

S pozdravem,
Klára Štiasna


Přílohy
- 02 Výzva k podání nabídek literatura.pdf (340.76 KB)