Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení 2021- rozděleno na části
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2021 14:28:27
Číslo jednací ve SpSl UM/13196/2021-15
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a žádá dodavatele, aby vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- A7_vysvětlení_ZD_č.1.pdf (841.85 KB)