Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Těžební činnosti č. 21166
Odesílatel Jiří Šilhánek
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2021 00:07:08
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Oznámení o uzavření smlouvy

Dobrý den,
zadavatel oznamuje, že dne 18. 05. 2021 byla uzavřena smlouva s Petr Slouka, 679 51 Němčice 54, IČO: 755 43 389 na plnění výše uvedené veřejné zakázky.
S pozdravem
Jiří Šilhánek