Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na dodávku IT vybavení - Mobilní zařízení
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2021 15:07:50
Číslo jednací ve SpSl UM/1281/2021-13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a žádá dodavatele, aby vzali toto vysvětlení na vědomí.


Přílohy
- A3_vysvětlení_ZD_č.1.pdf (871.00 KB)