Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka odborné literatury
Odesílatel Marek Lollok
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2013 08:43:29
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. zadavatel poskytuje dodatečné informace.


Přílohy
- dodatečné_informace_1_odborná_literatura.pdf (282.06 KB)