Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 0012021 Dodávka nábytku pro sekretariát Ústavu geologie a pedologie
Odesílatel Lena Mikušová
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2021 16:40:50
Číslo jednací ve SpSl UM/3595/2021-9
Předmět Oznámení o výběru dodavatele - 0012021 Dodávka nábytku pro sekretariát Ústavu geologie a pedologie

Vážení adresáti,

v příloze zprávy vám zasíláme oznámení o výběru dodavatele ve veřejné zakázce s názvem - 0012021 Dodávka nábytku pro sekretariát Ústavu geologie a pedologie.


S pozdravem

Lena Mikušová

Referentka veřejných zakázek
Mendelova univerzita Brno OVZ-REK
Zemědělská 1
613 00 Brno
Email : lena.mikusova@mendelu.cz
Tel :+420 545 135 251, +420 778 468 989


Přílohy
- Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf (743.11 KB)