Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vytvoření a správa integrovaného webu MENDELU
Odesílatel Kateřina Baráková
Organizace odesílatele Mendelova univerzita v Brně [IČO: 62156489]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.03.2021 08:41:56
Číslo jednací ve SpSl UM/573/2021-29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel poskytuje Sdělení zadavatele č. 1, kterým byla provedena změna a doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel žádá dodavatele, aby při přípravě nabídek vzali toto sdělení na vědomí.


Přílohy
- A17_Sdělení_zadavatele_č.1.pdf (659.98 KB)
- Výzva_k_podání_nabídek_aktualizovaná.pdf (771.25 KB)
- A1_Příloha č.1_Specifikace_integrovaného_webu_MENDELU_aktual.pdf (293.88 KB)
- A2_Příloha č.2_Funkční_specifikace_jednotlivých_webových_prezentací_aktual.pdf (902.85 KB)
- A4_Příloha č. 3_integrovaný_WEB_smlouva_aktual.docx (114.18 KB)
- A6_Příloha č. 5_krycí list_aktualizovaný.docx (46.32 KB)
- A7_Příloha č. 6_Seznam významných služeb členů týmu_aktualizovaný.docx (46.31 KB)
- A8_Příloha č. 7_ Realizační_tým_aktualizovaný.docx (42.35 KB)